CÔNG TY TNHH TM-DV ĐIỆN LẠNH TOÀN THẮNG

Hotline 1 : (028) 39905182

Hotline 2: (028) 39919982

PANASONIC CU/CS-U18TKH-8

Giá: 21.545.000 VNĐ

http://www.panasonic.com/vn/consumer/air-conditioner/cooling/cu_cs-u18skh-8.specs.html

call